Coöperatie Nh1816


SOLIDAIR: VOOR EN MET ELKAAR

Ton van Hooft

Solidair, voor en met elkaar, dat is waar coöperatie Nh1816 voor staat. Ton van Hooft, bestuurslid van coöperatie Nh1816, legt uit wat dit betekent voor verzekerden, financieel adviseurs, samenleving en verzekeringsmaatschappij Nh1816. ‘We zitten er als coöperatie midden in. We behartigen de belangen van alle onderdelen. Onze rol is ze goed te laten samenwerken. Op die manier kunnen we op allerlei gebieden een lans breken.’


Ton noemt als voorbeeld initiatieven van adviseurs, die een goededoelenproject willen ondersteunen in het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Zij kunnen bij de coöperatie terecht voor support en kennis om dergelijke projecten te organiseren. ‘Dit soort MVO projecten zijn een goed voorbeeld van de duurzame relatie die zowel adviseurs als Nh1816 met verzekerden nastreven.’

Dividend

Financieel ondersteund vanuit het collectieve dividend, dat het verzekeringsbedrijf, bij goed resultaat, aan de coöperatie overmaakt.

“Waarom maken jullie de verzekering dan niet een euro goedkoper?”, is volgens Ton van Hooft soms de reactie. ‘Omdat de coöperatie los staat van het verzekeringsbedrijf en geen invloed heeft op premies of schade-uitkeringen’, legt hij uit. ‘Het dividend dat we als coöperatie krijgen en mogen inzetten voor projecten is afhankelijk van het bedrijfsresultaat. Wij streven daarbij een duurzame relatie met onze verzekerden na en kunnen op deze wijze ook iets bijdragen aan de samenleving.’

Transparant

Ton is al jarenlang lid van het bestuur van coöperatie Nh1816. De maatschappij is zelfstandig en werkt in het belang van haar stakeholders. ‘Coöperatief verzekeren doet recht aan de organisatie die we zijn. De belangrijkste drijfveren zijn: het goed en betrouwbaar afdekken van de risico’s die onze verzekerden lopen, een duurzame klantrelatie en een hoge klanttevredenheid.


Externe aandeelhoudersbelangen spelen geen rol. Transparant en zonder winstoogmerk opereren des te meer.’ Ton schetst hiermee in een paar woorden het karakter van Nh1816 als coöperatieve verzekeraar.

Voordelen lidmaatschap coöperatie Nh1816:

  • Verzekerden bij Nh1816 zijn automatisch lid van coöperatie Nh1816. Het lidmaatschap brengt geen verplichtingen of financieel risico met zich mee.
  • Nh1816 draagt bij aan goede doelen en leden van de coöperatie profiteren daarvan mee. Lees in dit magazine hoe je bijvoorbeeld met korting naar ARTIS, het Spoorwegmuseum of voorstellingen in het koninklijk theater Carré kunt.
  • Je bent verzekerd bij een maatschappij die oog heeft voor de wereld om je heen.
  • Je ontvangt gratis ZEST Magazine, het glossy magazine dat je nu in handen hebt. Met mooie, boeiende en informatieve artikelen, interviews, reportages en kortingsacties.

Kijk op Nh1816.nl/cooperatie

voor meer informatie.

Wil je geen lid van de coöperatie zijn, meld je dan af via de VerzekeringApp of Nh1816.nl/Mijn-polissen.