DUURZAME AANPASSINGEN WONING


Woonhuisverzekering Nh1816
is klaar voor de toekomst

Nederland streeft naar een energievoorziening die in 2050 CO2-arm is, dit staat in het ‘Energierapport – Transitie naar Duurzaam’ van de Rijksoverheid. Steeds meer Nederlanders kiezen nu al geleidelijk voor duurzame aanpassingen in en rond hun huis, zoals zonne-panelen en warmtepompen. Nederland maakt zijn woningen langzaam maar zeker toekomstbestendig. Maar is de woonhuisverzekering dat ook? We spreken met Marco de Vrij, groepshoofd schaderegeling materieel bij Nh1816, en bouwkundig expert Earl van den Beld van taxatie- en expertisebureau KakesWaal over duurzaam wonen, de duurzame woonhuisverzekering en duurzaam schadeherstel.

Steeds meer Nederlanders kiezen bewust voor een duurzame toekomst, om goed voor zichzelf, hun kinderen en de aarde te zorgen. De overall doelen zijn: minder milieuvervuiling (= minder CO2-uitstoot), beperking van het energieverbruik en terugdringing van mogelijke klimaatschade.


De eigen woning energieneutraal maken is een belangrijke individuele stap, maar vraagt meestal ook een flinke investering. Plaatsing van zonnepanelen op het dak, vervanging van de cv-ketel door een warmtepomp, isolatie van muren, vloeren en glas, de overstap op een elektrische auto; het kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Woonhuisverzekering

Nh1816 Verzekeringen is met haar nieuwe woonhuis-verzekering klaar voor de toekomst. “Energiebesparende verbeteringen zoals een laadpaal, warmtepomp, zonnepanelen en muur- en glasisolatie zijn hierin standaard meeverzekerd”, vertelt schadespecialist Marco de Vrij. “Nh1816 Verzekeringen biedt na het invullen van de herbouwwaardemeter vijf jaar garantie tegen onderverzekering. Ongeacht de daadwerkelijke waarde van de woning.

| Marco de Vrij, schadespecialist Nh1816

Aangebrachte energiebesparende aanpassingen zoals zonnepanelen zijn dan ook standaard meeverzekerd.” De adviseur speelt een belangrijke rol bij die garantie tegen onderverzekering. Hij bewaakt de vijfjaarstermijn en adviseert klanten de herbouw-waardemeter tijdig opnieuw en secuur in te vullen. Zo blijft de garantie tegen onderverzekering gelden en voorkomt de klant financiële problemen als blijkt dat de herbouwkosten hoger zijn dan de verzekerde som.

Brandveiligheid (en de premie)

Als de doelstellingen worden gehaald, zijn we in 2050 van het gas af. Beperken duurzame woningaanpassingen en gasloos wonen het brandgevaar in de woning, met in het verlengde daarvan een lagere verzekeringspremie? “Nee”, zegt Marco. “De premie wordt berekend op basis van de herbouwwaarde van de woning en de verzekerde som. Daarbij maakt gasloos wonen een woning ook niet per se brandveiliger. Er zal meer elektriciteit worden gebruikt, met een grotere kans op sluiting en overspanning in de elektrische installatie. Bij het gebruik van een warmtepomp of een inductiekookplaat is bijvoorbeeld minimaal een elektriciteitsaansluiting nodig van drie keer 25 ampère, waardoor in veel gevallen de aansluiting op elektriciteit van de woning verzwaard zal moeten worden.


Sommige typen zonnepanelen leveren trouwens ook een verhoogd brandgevaar op. Duurzaam wonen betekent dus niet dat je ook brandveiliger woont.” Het ‘Energierapport – Transitie naar Duurzaam’ heeft ook tot gevolg dat de (her)bouwnormen veranderen. Woningen dienen volgens het aangepaste Bouwbesluit te worden herbouwd. “Na een brand schakelen wij taxatie- en expertisebureau KakesWaal in. De schade-expert stelt de schade vast en is ook volledig op de hoogte van het geldende bouwbesluit. Voor de herbouw – en dus ook voor het vast te stellen schadebedrag – zijn de eisen hierin bepalend. Net als de staat van de woning vóór de brand’, legt Marco uit. Earl van den Beld, bouwkundig expert bij KakesWaal, bevestigt dit. “

| Earl van den Beld, bouwkundig expert bij KakesWaal

‘Bij het bepalen van de schade en duurzaam schadeherstel zijn voor ons twee factoren belangrijk: de situatie ‘1 seconde voor de schadegebeurtenis en de huidige bouweisen’

Schadebedrag

Soms zijn deze twee factoren tegenstrijdig, bevestigt Earl. “Een woning uit de jaren twintig heeft soms nog éénsteensmuren, enkelglas en geen dakisolatie. Als die woning wordt herbouwd in dezelfde hoedanigheid voldoet deze niet aan de huidige bouweisen. Bij het vaststellen van een schade is het dan ook belangrijk dat de woning conform de huidige bouweisen kan worden herbouwd. In het voorbeeld van een huis uit de jaren twintig zou bij herbouw het pand meer waard worden. Soms vindt er dan een redelijke aftrek van het schadebedrag plaats.”

Marco de Vrij vult aan: “Elke schade moet in redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld. Bij schadeverzekeringen geldt daarnaast het indemniteitsbeginsel. Dit houdt in dat de verzekerde krachtens een schadeverzekering geen vergoeding ontvangt waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken.”


Eigen keuze

Bij de herbouw van een woning heeft de eigenaar natuurlijk de vrije keuze om (duurzame) extra’s door te voeren. Marco: “De woning wordt zo veel mogelijk herbouwd naar de hoedanigheid van vóór de schadegebeurtenis, maar altijd conform de huidige bouweisen.

Soms wil de eigenaar extra verbeteringen doorvoeren, zoals zonnepanelen op het dak of een uitbouw. Deze verbeteringen gaan uiteraard buiten het schadeherstel om en behoren niet tot de vastgestelde schade.”

Conclusie

Bij de woonhuisverzekering van Nh1816 Verzekeringen zijn duurzame aanpassingen zoals zonnepanelen, een warmtepomp en een laadpaal gewoon meeverzekerd. Voor optimaal en duurzaam schadeherstel is het belangrijk om samen met de adviseur de herbouwwaardemeter elke vijf jaar secuur in te vullen. Zo heb je de garantie tegen onderverzekering. En dat komt van pas bij een totaalschade zoals een allesverwoestende brand. De woning wordt dan geheel conform het huidige bouwbesluit herbouwd.

‘Sommige typen zonnepanelen leveren een verhoogd brandgevaar op. Duurzaam wonenbetekent dus niet dat je ook brandveiliger woont’

Deel dit artikel: