Stichting Salvage

'DE BRANDWEER BLUST, WIJ BRENGEN RUST'

Het woord ‘salvage’ betekent redding. En dat is precies wat Stichting Salvage namens Nh1816 en andere schadeverzekeraars doet: het bieden van eerste hulp bij brand-, water- en stormschade. Een dankbare taak. Want terwijl de brandweer zich richt op het blussen van de brand, is de Salvagecoördinator er voor de gedupeerden. “Wij vangen mensen op, regelen allerlei praktische zaken en bieden daarnaast een troostende schouder”, vertelt Johan van den Berg, directeur van Stichting Salvage. Dat zijn dus echte helden!

Stel je voor: ’s nachts breekt brand uit in je woning. Daar sta je dan in je pyjama op straat machteloos toe te kijken hoe jouw bezittingen in vlammen opgaan. Een sce-nario dat ze bij Stichting Salvage maar al te goed kennen. Maar liefst 73% van alle incidenten vindt buiten kantoortijd plaats. Vaak komt een oproep in de nachtelijke uren bij de alarmdienst van Stichting Salvage binnen. Een veelvoorkomende oorzaak van die woningbranden is volgens directeur Van den Berg een smartphone die ’s nachts aan de oplader ligt.

Troostende schouder

“We zien vaak dat mensen op zo’n moment compleet ontredderd zijn”, zegt Van den Berg. “Het ligt voor de hand dat ze in eerste instantie steun zoeken bij iemand van de brandweer, dat is menselijk, maar niet wenselijk. Er moeten namelijk allerlei praktische zaken geregeld worden, het liefst zo snel mogelijk.” Daar komt Stichting Salvage in beeld. “Wij bieden allereerst een troostende schouder en zorgen ervoor dat de gedupeerde rustig wordt. Pas dan komen we in actie.

Indien nodig boeken we een hotel en nemen we maatregelen om de schade te beperken. Denk aan het inhuren van zogenoemde reconditioneringsbedrijven. Die zijn gespecialiseerd in het reinigen van roetschade en het wegzuigen van bluswaterschade na brand. Ook informeren wij de verzekeraar. Als die procedure eenmaal in gang is gezet, nemen we rustig door wat de gedupeerde in een later stadium zelf nog moet regelen. Het bieden van handelingsperspectief is heel waardevol op zo’n moment.”

Directeur Johan van den Berg

Belangeloos

Stichting Salvage werd in 1986 opgericht door wat inmiddels het Verbond van Verzekeraars heet. “Onze hulp is een stukje service van de verzekeraars”, legt Van den Berg uit. Namens de verzekeraars, waaronder dus ook Nh1816 Verzekeringen, helpt de stichting jaarlijks meer dan 17.000 gedupeerden bij brand-, water- en stormschade. Dat doet Stichting Salvage belangeloos met behulp van een landelijk netwerk van bijna 145 (brand)schade-experts.

Zij zetten hun expertise in als Salvagecoördinator. In steeds meer regio’s waarschuwt de brandweer vanaf de categorie middelbrand automatisch de alarmcentrale van Stichting Salvage. “Na een melding zijn we er meestal binnen een uur. Voor ons maakt het op dat moment niet uit waar en óf iemand überhaupt verzekerd is. Wij helpen iedereen die eerste uren. De kosten dragen de verzekeraars samen. Dat hebben we zo afgesproken”, aldus de directeur van Salvage.

Gezamenlijk belang

Om gedupeerden zo goed mogelijk te helpen, heeft Stichting Salvage duidelijke afspraken met de verzekeraars gemaakt over wat een Salvagecoördinator allemaal op eigen initiatief mag doen. “Dat is belangrijk, vooral in de eerste uren, waarin we acuut moeten handelen. We – Stichting Salvage, de verzekeraars én de gedupeerden – hebben daarbij een groot gezamenlijk belang: ervoor zorgen dat mensen goed worden opgevangen, dat de schade niet erger wordt en dat mensen zo snel mogelijk weer naar huis kunnen”, legt Van den Berg uit. Stichting Salvage werkt ook nauw samen met het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg. Dit samenwerkingsverband kan bij een crisissituatie op gemeentelijk niveau maatregelen en voorzieningen treffen. “Bij een brand in een flatgebouw bijvoorbeeld kunnen zomaar 200 mensen plotseling op straat komen te staan”, weet Van den Berg. “In zo’n geval kan de gemeente gemakkelijker een tijdelijke opvanglocatie, zoals een schouwburg of buurthuis, regelen. Iedereen heeft baat bij een goede samenwerking tussen alle partijen.”

“In zo’n geval kan de gemeente gemakkelijker een tijdelijke opvanglocatie, zoals een schouwburg of buurthuis, regelen. Iedereen heeft baat bij een goede samenwerking tussen alle partijen.”

Echte helden

De Salvagecoördinatoren van Stichting Salvage staan 7 dagen per week 24 uur per dag paraat. “Ook ’s nachts dus, in het weekend en ook op familiemomenten als kerst”, zegt Van den Berg. “Ik zie een enorme passie en betrokkenheid bij onze mensen. Een groot aantal van hen is al 25 jaar of langer voor de stichting actief. Dat zegt natuurlijk genoeg. Het is ontzettend dankbaar werk, maar vraagt ook veel van onze mensen. Een Salvagecoördinator moet beschikken over een enorm empathisch vermogen en tegelijkertijd in staat zijn een knop om te zetten. Ze maken heftige situaties mee, waarbij gewonden vallen, of erger. In zo’n situatie moet je de rust weten te bewaren en dat is ontzettend knap. De Salvagecoördinatoren zijn in mijn ogen dan ook echte helden.”

Stichting Salvage en Nh1816

Johan van den Berg staat sinds februari 2019 aan het roer van Stichting Salvage. Hij nam het stokje over van Brenda Reinders, die na een dienstverband van 31 jaar terugtrad als directeur. Vorig jaar trad ook Nh1816-directeur Cas Verhage toe tot het bestuur van Stichting Salvage. “Cas staat als bestuurder van Nh1816 Verzekeringen heel dicht op de praktijk en weet als ervaringsdeskundige precies wat na een incident de meerwaarde van een Salvagecoördinator is”, aldus Van den Berg.

In het geval van Verhage was het een brand – in 2007 – in het bijhuis naast zijn woning. Een Salvagecoördinator van KakesWaal – een zeer gewaardeerd expertise-partner van Nh1816 – heeft hem en zijn gezin destijds bijgestaan. Nog altijd zijn 16 medewerkers van KakesWaal actief als Salvagecoördinator. “Het is natuurlijk heel bijzonder dat we Cas, een goede relatie van ons, hebben kunnen tonen wat de dienstverlening van Stichting Salvage op het moment suprême daadwerkelijk inhoudt”, zegt Dick de Boer, directeur van KakesWaal. “Dat hij er zo positief op terugkijkt en als bestuurder wil bijdragen aan de toekomst van Stichting Salvage is feitelijk het grootste compliment dat je als Salvagecoördinator kunt krijgen.”

Meer weten? Kijk op stichtingsalvage.nl.

Nh1816-directeur Cas Verhage